САmPARI

Аналіз кредитоспроможності клієнта відповідно до основними принципами кредитування, що містяться в методиці САmPART, полягає в почерговому виділення з кредитної заявки додаються фінансових документів, що відображають діяльність клієнта, в їх оцінці і уточненні після особистої Стреч з клієнтом. Абревіатура CAMPARI утворюється з початкових букв наступних слів: C - Character - репутація, характеристика клієнта; A - Ability - здатність до повернення кредиту; M - Margin - маржа, дохід; P - Purpose - цільове призначення кредиту; A - Amount - розмір кредиту; R - Repayment - умови погашення кредиту; I - Insurance - забезпечення, страхування ризику непогашення кредиту.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.