Анулювання

(repudiation) 1. Відмова однієї із сторін від сплати боргу або виконання контракту. Часто термін застосовується до відмови уряду країни погасити національний борг, що утворився при попередньому уряді. 2. Див.: порушення договору (breach of contract).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.