Ємність Товарного Ринку

обсяг реалізованих на ринку товарів протягом року в натуральному або вартісному вираженні.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.