Капітал Скоригований чистий

капітал у вигляді акцій, який внаслідок випуску нових акцій, при збереженні номінальної вартості має меншу питому вагу в акціонерному капіталі.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.