Капіталомісткість

основний капітал, необхідний для випуску обсягу продукції в грошовому вираженні. К. визначається як відношення вартості основного капіталу до обсягу виробленої з його допомогою продукції, що випускається за один рік, або до її частини - національного доходу, прибутку і розрахованої в грошовому вираженні.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.