Капіталовкладення Валові

зведений показник Системи національних рахунків (СНР), що характеризує валовий приріст основного капіталу і запасів, т. е. придбання основних фондів, прав власності на нерухомість і т. д. приріст активної частини основних фондів визначається в СНС як різниця між витратами на п Купка або виробництво за рахунок власних коштів товарів тривалого користування і виручки від їх продажу. К. в. включають також витрати на освоєння земель, лісів, поліпшення садів, виноградників, стад племінного і продуктивної худоби.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.