Капітал Сверхномінальний

різниця в грошовому вираженні коштів, отриманих від емісії акцій, і їх номінальною вартістю.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.