Капіталізація

(capitalization) 1. Акт передачі капіталу (capital) компанії або іншої організації. 2. Структура капіталу компанії або іншої організації, наприклад співвідношення між власним акціонерним і позиковим капіталом, між звичайними і преференційними акціями. Див. Також: "тонка" капіталізація (thin capitalization). 3. Перетворення резервів компанії в капітал шляхом "бонусної" емісії акцій (scrip issue).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.