Капіталізація Надмірна

випуск компанією акцій на суму, що перевищує вартість її чистих активів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.