Кептивних ФОНД

- венчурний капітал, вкладений в дочірні компанії промислових або торгових монополій або банків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.