Грошові Агрегати

(monetary aggregate) Будь-який з декількох показників грошової маси в обігу / грошового пропозиції (money supply) - від вузького показника М0 до широкого М5 (PSL5 - private sector liquidity (показник ліквідності приватного сектора) .

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.