ЕКВІВАЛЕНТ КОШТІВ

Короткострокові, високоліквідні вкладення, легко оборотні в певну суму грошових коштів, і зазнають незначного ризику зміни цінності. Критерій віднесення інвестицій до грошових еквівалентів є складовою частиною облікової політики підприємства. Як правило, до грошових еквівалентів відносять поточні інвестиції, початковий строк погашення яких не перевищує 3 місяці.
Еквіваленти грошових коштів призначені скоріше для задоволення короткострокових грошових зобов'язань, а не для інвестицій або інших цілей. Інвестиція, щоб кваліфікуватися як еквівалент грошових коштів, повинна бути легко оборотної в певну суму грошових коштів, і піддаватися незначного ризику зміни вартості. Таким чином, зазвичай інвестиція кваліфікується як еквівалент грошових коштів, тільки коли вона має короткий термін погашення, скажімо, три місяці або менше з дати придбання. Інвестиції у власний капітал виключаються з еквівалентів грошових коштів, якщо тільки вони не є, по суті, еквівалентами грошей, наприклад, в разі привілейованих акцій, придбаних незадовго до терміну їх погашення і з зазначенням конкретної дати виплати

Словник бізнес-термінів.Академік. ру. 2001.