ЦЕНТРАЛЬНИЙ АРБІТРАЖНИЙ КОМІТЕТ

(Central Arbitration Committee) Комітет, заснований відповідно до Закону про захист зайнятості 1975 року для вирішення трудових конфліктів в комерційній сфері. Він розбирає конфлікти, добровільно передані йому протиборчими сторонами на розгляд через Службу консультації, примирення і арбітражу (ACAS). Комітет наділений повноваженнями вимагати розкриття конкретних деталей трудового договору, що викликав суперечки, і вирішувати конфлікти в тих випадках, коли створений згідно із законом об'єднаний виробничий рада заходить в глухий кут. Комітет не стягує плати за свої послуги і не може вимагати відшкодування своїх витрат.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.