Хаос

Хунь Дунь "Хаос" Поняття традиц. кит. філософії, особливо характерне для даосизму. Етимологія незрозуміла. Мабуть, це слово стародавнього походження, передавати спочатку образ чогось смутного і невизначеного. Ряд фрагментів даос, текстів (перш за все з гл. 7 "Чжу-ан-цзи" - про смерть "Хаосу" в результаті просвердлювання в ньому семи отворів по образу чоловіче. Особи) вказує на зв'язок поняття Х. д. З мифологич. уявленнями і архаич. віруваннями. У даос, філософії під "Хаосом" розуміється аморфне, абсолютно просте і недиференційоване першооснова. Часто Х. д. Ототожнюється з "ізнач. Пневмой" (юань ци (1), см. Ци (1)), а також виступає синонімом дао як "потаємної" (сюань) першооснови світу, ще не явленої в сущому - "пітьмі речей "(вань у). Іноді "Хаос" розглядається як вихідний пункт космогенеза, що передує дао як принципу, що регулює вже диференційовних універсум (пор. "Дао Де Цзін", § 25 - про дао: "Є річ, в Хаос сформована, перш Неба і Землі народжена") . У даос, текстах нерідко замість слова Х. д. Вживаються похідні від нього (хунь, хунь-хунь, дунь-дунь і т. П.), К-які зазвичай використовуються як метафори невимовної простоти дао і субстанциального єдності універсуму. Синонімами Х. д. Є пу (доїв, "простота необробленої деревини") і су (доїв, "простота шовку-сирцю").Ряд видів даос, реліг. практики спрямований на "повернення" до ізнач. простоті і цілісності Х. д., втрата яких брало вважається початком світової деградації. ** Юань Ке. Міфи Стародавнього Китаю. М., 1965; Бодде Д. Міфи стародавнього Китаю // Міфології стародавнього світу. М., 1977; Міфи народів світу. Т. 2. М., 1992. С. 607; Григор'єва Т. П. Дао і логос (зустріч культур). М., 1993. С. 86- 132 і ін.; girardot N. J. Myth and Meaning in Early Taoism: The Theme of Chaos (nun-tun). Berk. , 1983. E. A. Торчинов

Китайська філософія. Енциклопедичний словник. 2009.