СТАТУТ БАНКУ, КОМПАНІЇ

(articles of association) Документ, який встановлює внутрішній регламент компанії. У статуті визначені права голосу акціонерів, порядок і періодичність проведення загальних зборів акціонерів і ради директорів, структура управління компанією і т. Д. При подачі заявки про реєстрацію або представляються власні статут компанії і меморандум про асоціацію (memorandum of association), або приймається відповідний статут із зразків, що містяться в Правилах регулювання діяльності компаній (Таблиці A - F). Таблиця А включає в себе зразки статутів компаній, відповідальність яких обмежена їх акціонерним капіталом. Статут визначає відносини між компанією і її членами, однак він стосується тільки прав акціонерів як членів компанії. Таким чином, директора або, наприклад, адвокати компанії не можуть використовувати статут з метою розширення своїх прав. Зміни та доповнення до статуту можуть вноситися на підставі спеціальної резолюції, прийнятої акціонерами на загальних зборах.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.