Громадянське Право

(civil law) 1. Звід законів, на який спираються цивільні суди в Великобританії, на відміну від законів церковного, карного або військового права. Отже, це закони, які регулюють взаємовідносини приватних осіб, які не є об'єктом для втручання держави. Серед основних розділів цивільного права виділяються контрактне право, регулювання цивільних правопорушень і закони про трасти. 2. Римське право. 3. Право, домінуюче на континенті, в основі якого лежить римське право.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.