ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДОГОВІР

- будь-який договір, укладений відповідно до цивільного законодавства. Частиною 2 ГК РФ передбачені види цивільно-правових договорів. У той же час, можуть бути укладені і інші договори, крім названих у Цивільному кодексі України. Так, ст. 421 ГК РФ вказує