"КЛАС"

всі опціони на покупку і на продаж однієї і тієї ж цінного паперу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.