Класифікація рахунків Бухгалтерського Обліку

розподіл рахунків бухгалтерського обліку за певними ознаками, в тому числі на рахунки синтетичного та аналітичного обліку; на рахунки балансових і позабалансові. Залежно від призначення і структури рахунки діляться на активно-пасивні, фондові, контрактивні, контрпасивні, збірні, розподільні, калькуляційні, операційні.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.