Коефіцієнт покриття

А. Коефіцієнт, що показує, в якому співвідношенні знаходяться довгострокова заборгованість і акціонерний капітал.
Б. Коефіцієнт, що показує, у скільки разів балансовий прибуток перевищує розмір обов'язкових дивідендів, що виплачуються за привілейованими акціями.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.