КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ПРОМІЖНИЙ

Ставлення найбільш ліквідних активів компанії та дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань. Відображає платіжні можливості підприємства для своєчасного і швидкого погашення своєї заборгованості.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.