Коефіцієнт Інвестиційний

коефіцієнт, що характеризує частку ресурсів держави, які йдуть на капіталовкладення. Розраховується як відношення капіталовкладень до валового внутрішнього продукту.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.