Коефіцієнт придатності основних фондів

відношення залишкової вартості основних фондів до їх повної початкової вартості.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.