Коефіцієнт Поточної Ліквідності

коефіцієнт, що характеризує достатність оборотного капіталу і стабільності фінансового становища компанії. Розраховується як відношення поточних (оборотних) активів до поточних зобов'язань компанії.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.