Коефіцієнт Прямий фондомісткі

коефіцієнт, що розраховується як відношення вартості основних фондів до обсягу виробленої продукції і послуг.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.