Коефіцієнт Еластичності

коефіцієнт, що характеризує відносну зміну однієї ознаки при одиничному відносному зміні іншого.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.