Коефіцієнт Валютний

Див. Курс валютний

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.