Коефіцієнт Фінансової Залежності

фінансовий коефіцієнт, що характеризує залежність фірми від позикових коштів. К. ф. з. розраховується як відношення величин довгострокових і короткострокових зобов'язань.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.