Коефіцієнт Інвесторів

коефіцієнт, що характеризує ефективність інвестицій, вкладених в акції. Розраховується як відношення дивідендів на одну акцію на величину ринкової вартості однієї акції.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.