Коефіцієнт Трудового Участі (КТУ)

коефіцієнт, що характеризує сумарний внесок працівника в загальні результати праці бригади, колективу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.