Коефіцієнт Ліквідності Генеральний

коефіцієнт, що характеризує надійність банку. Розраховується як відношення ліквідних активів і захищеного капіталу до сумарних зобов'язань банку.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.