Коефіцієнт позикового Капіталу

коефіцієнт, що характеризує величину позикового капіталу в загальному обсязі фінансування. Розраховується як відношення величини позикового капіталу до загального обсягу фінансування.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.