Коефіцієнт Прибутковості

коефіцієнт, що розраховується як відношення чистого доходу у відсотках до обсягу реалізації.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.