Коефіцієнт Самофінансування

коефіцієнт, що розраховується як відношення власних інвестиційних коштів до загальної величини коштів, необхідних для інвестування.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.