Коефіцієнт оборотності Товарно-Матеріальних Запасів

коефіцієнт, що характеризує оборотність запасів компанії за період часу. Розраховується як відношення матеріальних витрат на продукцію до середньої величини запасів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.