Комітент

(consignor) 1. Будь-яка особа або організація, що відправляють товари на адресу вантажоодержувача (consignee). 2. Принципал, який віддає агенту (консигнатору) свої товари на консигнацію (consignment) для реалізації, як правило за кордоном.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.