ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИТРАТНІ

Обумовлені законом, іншим нормативно-правовим актом, договором або угодою обов'язки Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти надати фізичним або юридичним особам, органам державної влади, органам місцевого само правління, іноземним державам, міжнародним організаціям і іншим суб'єктам міжнародного права кошти відповідного бюджету (державного позабюджетного фонду, територіального державного позабюджетного фонду).
(Бюджетний кодекс Російської Федерації: Від 31. 07. 1998 року № 145-ФЗ. -В ред. Від 09. 05. 2005. Ст. 6)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.