Конкуренція

(competition) Суперництво між постачальниками товарів і послуг в боротьбі за частку ринку. Більшість економічних теорій сходиться на тому, що конкуренція корисна в сенсі досягнення оптимальності по Парето (Pareto optimality). Держава зазвичай прагне проводити політику, націлену на посилення конкуренції на ринках ( cм.: регулювання (regulation); дерегулювання (deregulation), хоча нерідко виникають ситуації, коли політика стимулювання конкуренції вступає в протиріччя з політикою захисту чисто національних інтересів . Див. також: недосконала конкуренція (imperfect competition); монополія (monopoly); досконала конкуренція (perfect competition).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс , Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Оса дчая І. М.. 1998.