Компонентно-орієнтоване програмування (КОП)

Парадигма програмування, ключовою фігурою якої є компонент (англ. Component-oriented programming, COP)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.