Консорціум

(consortium) Тимчасове об'єднання двох або декількох великих компаній для здійснення великого проекту, такого, як будівництво електростанції або греблі. Таким чином, компанії, що отримали замовлення, повинні працювати спільно на заздалегідь узгоджених між собою умовах. Метою формування консорціуму може бути усунення конкуренції між учасниками або об'єднання їх можливостей, якими не володіє кожна з компаній окремо.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.