ТЕОРІЯ СПОЖИВАННЯ

(consumer theory) Теорія, яка пояснює переваги окремих людей і домашніх господарств в термінах теорії корисності (utility). передбачається, що споживачі здатні ранжувати свої переваги ( cм.: перевагу споживачів (consumer preference) таким чином, що можуть вибрати кошик товарів, максимізує корисність при даному обмеженому доході. Додаток до цієї проблеми теорії цін (price theory) і теорії попиту (demand theory) форм ірует основу для цього товару (microeconomics) (поряд з теорією фірми) і макроекономічної теорії (macroeconomics).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі , С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.