Договір

(treaty) 1. Будь-яке формальне угоду між країнами. Торгова угода (commercial treaty) регулює торгівлю між підписали його сторонами. 2. Угода, яка укладається за угодою між сторонами (по приватному договором (by private treaty), а не шляхом аукціону. 3. Угода про перестрахування, за яким перестрахувальник погоджується автоматично прийняти ризик страховика на себе при перевищенні певної страхової суми або на основі частки від кожного рінятого ризику. Маючи такий договір, страховик отримує можливість страхувати більші ризики, так як необхідне перестрахування вже узгоджено.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.