Договір На Проведення Науково-Дослідних Робіт

договір, за якому одна сторона (виконавець) бере зобов'язання виконати певну наукову або технічну розробку в обумовлений термін за узгодженим сторонами технічним завданням і здати розробку іншій стороні (замовнику), яка бере на себе зобов'язання оплати ь розробку.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.