Договір У Користь Третьої Особи

договір, за яким боржник виробляє виконання не кредитору, а третій особі, котра отримує всі права і зобов'язання по виконанню договору в свою користь. Сторони не можуть розривати або змінювати укладений ними договір без згоди третьої особи. Якщо третя особа відмовилася від своїх прав за договором, кредитор може скористатися цим правом, якщо це не суперечить закону, іншим правовим актам і договором. Такі договори найчастіше застосовуються в страхуванні, де страхова сума виплачується третій особі в разі настання страхового випадку (смерті, досягнення певного віку і т. Д.).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.