УМОВНИЙ АНУЇТЕТ (реверсивний АНУЇТЕТ)

(contingent annuity, reversionary annuity) Рента, виплата якої обумовлена ​​настанням певної події. Найбільш поширеною формою є рента, яку купують разом чоловіком і дружиною, виплата якої починається після смерті одного з подружжя. Див.: Ануїтети по спільного життя і для останнього пережив (joint-life and last-survivor annuities).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.