КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

- звід найважливіших положень діяльності організації, що визначаються її місією і стратегією розвитку і знаходять вираження в сукупності соціальних норм і цінностей, поділюваних більшістю працівників. Компонентами культури організації є:
  • прийнята