Кореляція

взаємозв'язок двох або декількох величин, при якій зміни однієї або декількох з них призводять до зміни іншої або інших. К. вважається простий, коли мова йде про відносини між двома величинами або змінними (наприклад, між споживанням і доходами), і множинною, якщо в ній беруть участь три і більше змінних (наприклад, споживання, доходи і ціни). Часткова К. визначає відносини між двома змінними , коли дл я третьої змінної береться певна постійна величина (наприклад, кореляція між споживанням і доходами для даного вікового класу учасників).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.