Витрати Наведені

витрати, що складаються з собівартості продукції і прибутку, що дорівнює капітальним вкладенням, помноженим на нормативний коефіцієнт ефективності; або складаються з собівартості за період окупності капіталу (рівність накопиченої прибутку і вкладеного капіталу) і одноразових вкладень капіталу. Період окупності капіталу - величина зворотна нормативному коефіцієнту ефективності. З. п. виражають підсумовування поточних витрат, відшкодовано ваних за рахунок реалізації, і одноразових витрат, що відшкодовуються через накопичення прибутку.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.