Контрреклама

англ. contradverising
спростування недобросовісної, неправдивої реклами, що проводиться з метою зменшення можливих наслідків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.