Купон

(coupon) 1. Одна з кількох відрізних датованих частин облігації, яка повинна пред'являтися агентам емітента або компанії для отримання відсотка або дивіденду. Зазвичай купони додаються до облігацій на пред'явника (bearer bonds); купонний дохід (coupon yield) - це дохід (yield), принесений облігацією на пред'явника. 2. Ставка відсотка, що виплачується по облігації на пред'явника з фіксованим відсотком. 5% -ний купон означає, що облігація приносить 5% доходу.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.